Your Information

Tin tức & sự kiện

Đoàn chuyên gia dự Diễn đàn Kinh tế TPHCM thăm Công ty Giấy Xuân Mai

Đoàn chuyên gia dự Diễn đàn Kinh tế TPHCM thăm Công ty Giấy Xuân Mai

Ngày 16-9-2023, các đại biểu dự Diễn đàn Kinh tế TPHCM đã tới thăm Khu công nghiệp Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) và thăm Công ty Giấy Xuân Mai có mô hình sản xuất tuần hoàn, thân thiện môi trường.

CÔNG TY TNHH GIẤY XUÂN MAI
CÔNG TY TNHH GIẤY XUÂN MAI
CÔNG TY TNHH GIẤY XUÂN MAI
CÔNG TY TNHH GIẤY XUÂN MAI
CÔNG TY TNHH GIẤY XUÂN MAI
CÔNG TY TNHH GIẤY XUÂN MAI
CÔNG TY TNHH GIẤY XUÂN MAI
CÔNG TY TNHH GIẤY XUÂN MAI
CÔNG TY TNHH GIẤY XUÂN MAI
CÔNG TY TNHH GIẤY XUÂN MAI
CÔNG TY TNHH GIẤY XUÂN MAI
CÔNG TY TNHH GIẤY XUÂN MAI
CÔNG TY TNHH GIẤY XUÂN MAI